• 15, ADU STREET, AGUDA-OGBA, LAGOS.
  • (234) 811 5640 939
Lagos State

Project 555 (Lagos)

Money Spent 150,000.00
Oyo State

Omowumi Goes To School

Money Spent 100,000.00
Benue State

Project 555 (Benue)

Money Spent 50,000.00